Preview

Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics

Advanced search

Food refusal in mentally ill patients and their management tactics

https://doi.org/10.14412/2074-2711-2021-1-87-93

Full Text:

Abstract

The paper presents generalized data on psychopathological symptoms that cause food refusal in mentally ill patients. It systematizes information about methods for preventing and supplying nutrient deficiencies in mentally ill patients who refuse to eat. The paper describes clinical cases of probe feeding in psychiatric inpatients when they refuse eat or cannot take food. It provides evidence for the rationality of describing food refusal in mentally ill people and the methods for symptomatic correction of this condition in the current fundamental guidelines on psychiatry.

About the Authors

D. S. Danilov
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Ministry of Health of Russia
Russian Federation

Dmitry Sergeevich Danilov

S.S. Korsakov Clinic of Psychiatry, University Clinical Hospital Three

11, Rossolimo St., Build. 9, Moscow 119435M. E. Kotik (Matsneva)
Eating Disorders Center
Russian Federation
16, Polessky Passage, Build. 6, Moscow 125367


I. I. Yakovleva
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Ministry of Health of Russia
Russian Federation

S.S. Korsakov Clinic of Psychiatry, University Clinical Hospital Three

11, Rossolimo St., Build. 9, Moscow 119435References

1. Korsakov SS. Kurs psikhiatrii: Uchebnik [Psychiatry Course: Textbook]. 3 rd ed. Vol. 1. Moscow: Society for the Benefit of Needy Students of the Imperial Moscow University; 1913. 523 p. (In Russ.).

2. Rybakov FE. Dushevnyye bolezni [Mental illness]. Moscow: Edition of MM Anikin and AS Mokrousov; 1916. 488 p. (In Russ.).

3. Osipov VP. Kurs obshchego ucheniya o dushevnykh boleznyakh [General Doctrine Course on Mental Illness]. Berlin: State Publishing House of the RSFSR; 1923. 723 p. (In Russ.).

4. Gilyarovskiy VА. Psikhiatriya: Rukovodstvo dlya vrachey i studentov [Psychiatry: A Guide for Physicians and Students]. Moscow Leningrad: State Medical Publishing House; 1931. 660 p. (In Russ.).

5. Gilyarovskiy VA. Psikhiatriya: Rukovodstvo dlya vrachey i studentov [Psychiatry: A Guide for Physicians and Students]. 4 th ed. Moscow: Medgiz; 1954. 520 p. (In Russ.).

6. Kerbikov OV, Ozeretskiy NI, Popov EA, Snezhnevskiy AV. Uchebnik psikhiatrii [Psychiatry textbook]. Moscow: Medgiz; 1958. 368 p. (In Russ.).

7. Avrutskiy GYa. Neotlozhnaya pomoshch' pri psikhicheskikh zabolevaniyakh [Urgent care for mental illness]. Moscow: Medgiz; 1960. 88 p. (In Russ.).

8. Molokhov AN. On the catatonic form of schizophrenia and its problems. In: Molokhov AN, Zlatan BD, editors. Klinika shizofrenii [Clinic of schizophrenia]. Kishinev: Kartya Moldovenyachke; 1967. P. 19-34 (In Russ.).

9. Tintyuk MM. Refusal to eat in catatonic people. In: Molokhov AN, Zlatan BD, editors. Klinika shizofrenii [Clinic of schizophrenia]. Kishinev: Kartya Moldovenyachke; 1967. P. 113-8 (In Russ.).

10. Brednev AG. Catatonic stupor in atherosclerosis of the cerebral vessels. In: Molokhov AN, Zlatan BD, editors. Klinika shizofrenii [Clinic of schizophrenia]. Kishinev: Kartya Moldovenyachke; 1967. P. 198-203 (In Russ.).

11. Meyer HH. Treatment of manic-depressive psychosis. In: Grule G, Jung R, Mayer-Gross V, Muller M, editors. Klinicheskaya psikhiatriya [Clinical Psychiatry] (translated from Germ., editor Fedotov DD). Moscow: Medicine; 1967. P. 102-18 (In Russ.).

12. Grashchenkov NI, Snezhnevskiy AV, editors. Spravochnik nevropatologa i psikhiatra [Reference book of the neuropathologist and psychiatrist]. 2 nd ed. Moscow: Medicine; 1968. 580 p. (In Russ.).

13. Portnov AA, Fedotov DD. Psikhiatriya: Uchebnik [Psychiatry: Textbook]. 3 rd ed. Moscow: Medicine; 1971. 472 p. (In Russ.).

14. Smulevich AB. Ambulance and emergency psychiatric care. In: Snezhnevskiy AV, editor. Spravochnik po psikhiatrii [Handbook of Psychiatry]. Moscow: Meditsina; 1974. P. 297306 (In Russ.).

15. Avrutskiy GYa. Neotlozhnaya pomoshch' v psikhiatrii [Urgent care in psychiatry]. Moscow: Medicine; 1979. 184 p. (In Russ.).

16. Smulevich AB. Treatment of mental illness. In: Snezhnevskiy AV, editor. Spravochnik po psikhiatrii [Handbook of Psychiatry]. 2 nd ed. Moscow: Meditsina; 1985. P. 264-300 (In Russ.).

17. Egras U. Eating disorders. In: Shader R, editor. Psikhiatriya [Psychiatry]. 2 nd ed. Moscow: Praktika; 1998. P. 88-98 (In Russ.).

18. Broytigam V, Kristian P, Rad M. Psikhosomaticheskaya meditsina [Psychosomatic medicine]. Moscow: GEOTAR-Meditsina; 1999. 376 p. (In Russ.).

19. Sukhareva GE. Klinicheskiye lektsii po psikhiatrii detskogo vozrasta [Clinical lectures on child psychiatry]. Vol. 1. Moscow: Medgiz; 1955. 460 p. (In Russ.).

20. Polyanskaya OV, Kutashov VA. A clinical case of the treatment of post-stroke depression with sleep disorder and patient refusal to eat. Prikladnyye informatsionnyye aspekty meditsiny. 2017;20(2):127-38 (In Russ.).

21. Sukhanov SA. O melankholii [About melancholy]. St. Petersburg: Prakticheskaya meditsina; 1906. 42 p. (In Russ.).

22. Mashkovskiy MD. Lekarstvennyye sredstva [Medicines]. 6 th ed. Vol. 1. Moscow: Meditsina; 1967. 708 p. (In Russ.).

23. Mashkovskiy MD. Lekarstvennyye sredstva [Medicines]. 13 th ed. Vol. 1. Moscow: Meditsina; 1997. 544 p. (In Russ.).

24. Sereyskiy MYa; editor Posvyanskiy PB. Terapiya psikhicheskikh zabolevaniy [Therapy for mental illness]. Moscow: Central Research Institute of Psychiatry, Ministry of Health of the RSFSR; 1948. 295 p. (In Russ.).

25. Sereyskiy MYa. Mental illness. In: Rafal'kes SB, editor. Terapevticheskiy spravochnik [Therapeutic reference book]. 4 th ed. Vol. 2. Moscow: Medgiz; 1947. P. 75-123 (In Russ.).

26. Slivko IM. Mental illness. In: Rodionov PV, editor. Retsepturnyy spravochnik [Prescription reference book]. Kiyev: Gosmedizdat USSR; 1955. P. 77-87 (In Russ.).

27. Zharikov NM, Tyul'pin YuG. Psikhiatriya: Uchebnik [Psychiatry: Textbook]. Moscow: Meditsina; 2000. 544 p. (In Russ.).

28. Tyul'pin YuG. Emergencies in psychiatry. In: Ivanets NN, Tyul'pin YuG, Chirko VV, Kinkul'kina MA. Psikhiatriya i narkologiya: Uchebnik [Psychiatry and Narcology: Textbook]. Moscow: GEOTAR-Media; 2006. P. 629-47 (In Russ.).

29. Mikheyev VV, Nevzorova TA. Nervnyye i psikhicheskiye bolezni: Uchebnik [Nervous and Mental Diseases: Textbook]. Moscow: Medgiz; 1953. 328 p. (In Russ.).

30. Kaplan HI, Sadock BJ. Klinicheskaya psikhiatriya [Clinical Psychiatry]: Transl. from Engl. Editor Dmitriyeva TB. Moscow: GEOTAR-Meditsina; 1998. 512 p. (In Russ.).

31. Kaplan HI, Sadock BJ. Klinicheskaya psikhiatriya [Clinical Psychiatry]: Transl. from Engl. Vol. 2. Moscow: Meditsina; 1994. 528 p. (In Russ.).

32. Kekelidze ZI, Chekhonin VP. Kriticheskiye sostoyaniya v psikhiatrii (klinicheskiye i immunokhimicheskiye aspekty) [Critical conditions in psychiatry (clinical and immunochemical aspects)]. Moscow: Publishing house of V.P. Serbskiy National Medical Research Center for Psychiatry and Narcology; 1997. 362 p. (In Russ.).

33. Korkina MV. Dismorfomaniya v podrostkovom i yunosheskom vozraste [Dysmorphomania in adolescence and adolescence]. Moscow: Meditsina; 1984.224 p. (In Russ.).

34. Goldovt YuD, Urvantsev IF, Chikin OI. Lekarstvennyye preparaty [Medications]. 2 nd ed. (Urvantsev IF, editor). Minsk: Izdatel'stvo Akademii nauk BSSR; 1961. 444 p. (In Russ.).

35. Tiganov AS, editor. Rukovodstvo po psikhiatrii [Psychiatric Guide]. Vol. 1. Moscow: Meditsina; 1999. 712 s. (In Russ.).

36. Tiganov AS, editor. Rukovodstvo po psikhiatrii [Psychiatric Guide]. Vol. 2. Moscow: Meditsina; 1999. 784 s. (In Russ.).

37. Aleksandrovskiy YuA, Neznanov NG, editors. Psikhiatriya: Natsional'noye rukovodstvo [Psychiatry: National Guidelines]. 2 nd ed. Moscow: GEOTAR-Media; 2018. 1008 p. (In Russ.).


Review

For citations:


Danilov D.S., Kotik (Matsneva) M.E., Yakovleva I.I. Food refusal in mentally ill patients and their management tactics. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2021;13(1):87-93. (In Russ.) https://doi.org/10.14412/2074-2711-2021-1-87-93

Views: 2715


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2074-2711 (Print)
ISSN 2310-1342 (Online)